Sleva na
první nákup
Rychlý výběr
na 3 kliknutí
Poštovné
již od 54 Kč
Bezproblémové
reklamace
Vše skladem v ČR,
ihned odesíláme!

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážíme si Vás, našich zákazníků, vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromí a Vaše osobní údaje. V souvislosti s legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále  GDPR), a také zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále ZZOÚ), jsme pro Vás níže připravili informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících a uživatelích našeho e-shopu, který je dostupný prostřednictvím internetových stránek www.darkyznetu.cz (dále jen „e-shop“ nebo „web“), zda údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům mohou být osobní údaje použity, komu mohou být předány a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

1. Jsme to my.

Správcem osobních údajů je 4Leaders, s.r.o., se sídlem: Příběnická 695/5, Tábor, 390 01, IČO: 281 44 708, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 20248 (dále jen „my“ nebo „správce“).

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Snažíme se neustále zlepšovat naše služby, a to mimo jiné i tím, že Vám chceme náš web přizpůsobit na míru, poskytnout Vám komfortní služby a plnit naše smluvní a právní závazky. Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a případně váš kontakt na sociálních sítích;
 3. Vaše nastavení, kterými se rozumí nastavení newsletterů, sledované produkty (tzv. hlídací psi);
 4. údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby a údaje o reklamacích;
 5. údaje o Vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 6. údaje o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;
 7. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o Vašem chování na webu a údajů o Vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o Vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;
 8. údaje související s využitím call centra nebo návštěvou našeho výdejního místa, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy.
 9. údaje o Vaší spokojenosti s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož jsme zapojeni. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud neodmítnete zasílání našich nabídek. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, jak je popsáno v části 4. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? Provozovateli portálu Heureka.cz pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli uplatnit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

3. Jaký je účel a právní základ zpracování osobních údajů?

Život je pestrý a stejně tak pestré jsou účely zpracování osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely buď bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění povinností plynoucích z právních předpisů, nebo na základě Vašeho souhlasu. Vždy tedy platí, že ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy uzavřené s Vámi, naše oprávněné zájmy, dodržování povinností plynoucích z právních předpisů, nebo Váš souhlas.

 3.1. Když navštívíte náš web.

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Bližší informace o cookies naleznete v sekci https://www.darkyznetu.cz/soubory-cookies umístěné na našem webu.

3.2. Když nakoupíte na našem webu.

V případě, že u nás nakoupíte, pak navíc provádíme následující zpracování:

3.2.1 Zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy.

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení a plnění Vaší objednávky (právní důvod spočívající v uzavření a plnění smlouvy). Takové zpracování probíhá bez Vašeho souhlasu.

Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme v rozsahu: email a dále pokud je vyplněno: jméno a příjmeníkontaktní adresa a telefonní číslo a údaje o Vašich objednávkách. Pokud u nás máte zřízený uživatelský účet, budou za účelem usnadnění vyřízení objednávky použity identifikační kontaktní údaje z Vašeho uživatelského účtu. Tyto údaje můžete měnit prostřednictví nastavení v uživatelském účtu.

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem spočívajícím v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete. V případě, že u nás nakoupíte jako OSVČ, která je plátcem daně z přidané hodnoty, zpracováváme i Váš osobní údaj ve formě rodného čísla pro identifikaci OSVČ na daňových dokladech.

Osobní údaje budou zejména užity za účelem dokončení objednávky, komunikaci o objednávce (např. potvrzení o odeslání zboží) a způsobu jejím doručení, pro potřeby platby za zboží, uplatnění slevového kupónu, pro potřeby doručení zboží, reklamace nebo v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

3.2.2 Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu.

Pokud u nás nakoupíte, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly (právní důvod spočívající v našem oprávněném zájmu).

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení a údaje o Vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás a
 • přímého marketingu našeho zboží a služeb uskutečňovaného prostřednictvím hovorů, automatických volacích a komunikačních systémů bez lidského zásahu, telefaxových služeb nebo služeb krátkých zpráv v souvislosti s prodejem obdobného zboží nebo služeb, které jste si již u nás objednali na webových stránkách, nebo ohledně kterých jste ve smluvním vztahu, nebo za účelem přímého marketingu, pokud jste si takovou komunikaci s námi předem prokazatelně vyžádali, přičemž naším oprávněným zájmem je zde účinná propagace našich produktů a služeb, včetně informování o nevyužitých slevových kupónech nebo vašich neuskutečněných nákupech; máte možnost kdykoli snadno a bezplatně odmítnout takové použití svých kontaktních údajů, a to v okamžiku jejich shromažďování a kdykoli jste kontaktováni pro účely přímého marketingu, pokud jste takové použití již dříve neodmítli.
 • přímého marketingu našeho obdobného zboží a služeb prostřednictvím elektronické pošty, pokud jsme získali vaše kontaktní údaje pro doručování elektronické pošty v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb, nebo přímého marketingu adresovaného na vaše zveřejněné kontaktní údaje, pokud jste fyzická osoba-podnikatel nebo právnická osoba, přičemž naším oprávněným zájmem je zde účinná propagace našich výrobků a služeb, včetně informování o nevyužitých slevových kupónech nebo vašich nedokončených nákupech; máte možnost kdykoli snadno a bezplatně odmítnout takové použití vašich kontaktních údajů v okamžiku jejich shromažďování a kdykoli jste kontaktováni pro účely přímého marketingu, pokud jste takové použití již dříve neodmítli.
 • Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje (tedy Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 36 měsíců.

3.2.3 Zpracování osobních údajů na základě plnění povinností plynoucích z právních předpisů

Osobních údajů budou rovněž zpracovávány za účelem plnění povinností, které vyplývají z právních předpisů, přičemž platí, že pro užití osobních údajů z uvedeného účelu (právní důvod spočívající v plnění zákonných povinností správce) nemusíme získat Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 • GDPR a ZZOÚ

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

3.2.4 Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V případě, že máte zájem o zřízení Vaší registrace na webu (e-shopu www.darkyznetu.cz), abyste získali přístup k různým funkcím platformy e-shopu, produktům a službám, které Vám jakožto registrovanému uživateli budou k dispozici (zejm. zjednodušení Vašich nákupů automatickým vyplněním Vašich osobních údajů do objednávky a účasti ve věrnostním programu pro zákazníky e-shopu), budeme od Vás vyžadovat udělení souhlasu.

Udělení souhlasu je svobodné. I bez jeho udělení samozřejmě můžete na našem e-shopu bez omezení nakupovat zboží, ovšem nemůžeme Vám garantovat takový uživatelský komfort a výhody, které jsou spojeny s nutností zpracování Vašich osobních údajů (např. věrnostní program).

Bližší informace o cookies naleznete v sekci https://www.darkyznetu.cz/soubory-cookies umístěné na našem webu.

Váš souhlas budeme vyžadovat také za účelem poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, které vám budeme zasílat e-mailem, textovými zprávami, na sociálních sítích, sdělovat vám je telefonicky nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zasílat poštou (s výjimkou přímého marketingu uvedeného v bodě 3.2.2. "Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu").  Tyto nabídky vám nebudeme zasílat bez vašeho svobodného a dobrovolného souhlasu. Trvalý nosič, na kterém je zaznamenán váš prokazatelný souhlas, budeme uchovávat nejméně čtyři roky po odvolání souhlasu.

3.3. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, aniž byste uzavřeli kupní smlouvu (osoby žádající o kontakt).

Pokud nám zašlete své dotazy nebo žádosti, tj. budete s námi komunikovat prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, e-mailu a sociálních sítí, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o komunikaci, včetně záznamů hovorů, na základě Vašeho svobodného a dobrovolného souhlasu, a to buď výslovného, nebo tím, že nám své údaje poskytnete za účelem odpovědi na váš dotaz nebo žádost, nebo na základě našeho nebo Vašeho oprávněného zájmu poskytnout vám požadované informace.

Bez Vašeho dobrovolného souhlasu Vás nebudeme kontaktovat ani s vámi komunikovat.

Osobní údaje pro tyto účely uchováváme po dobu 3 měsíců.

4. Jste povinni poskytnout osobní údaje?

Pokud je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uzavření nebo plnění smluvního vztahu a Vy nám odmítnete poskytnout své osobní údaje, může to vést ke zmaření možnosti uzavřít vzájemně závazný smluvní právní vztah.

Pokud nad právním základem pro zpracování vašich osobních údajů převažují naše oprávněné zájmy a my ke zpracování vašich osobních údajů použijeme právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jste povinni toto zpracování přijmout, ale máte právo proti němu vznést námitku. Více informací o tomto právu najdete v samostatné části níže.

Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů plnění naší právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a Vy nám odmítnete své osobní údaje poskytnout, může to mít za následek vznik škody, kterou po Vás můžeme požadovat (např. pokud nám v důsledku nesplnění naší povinnosti hrozí sankce).

Pokud je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat a máte právo použít stejný způsob, jaký jste použili k udělení souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro požadované účely nikdy nepodmiňujeme tím, že s námi můžete vstoupit do smluvního vztahu.

5. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě Vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí Vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S Vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, a to:

 • v souvislosti vyřízením Vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, konkrétně partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména společnostem Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782 a GoPay s.r.o., IČ: 26046768, Česká republika;
 • přepravním partnerům, zejména společnostem PPL s.r.o., IČO: 25194798, Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, pokud Vám doručují Vaši objednávku;
 • dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby.

 Na základě Vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části https://www.darkyznetu.cz/soubory-cookies, a to konkrétně:

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části 3. Jaký je účel a právní základ zpracování osobních údajů? Takovým zpracovatelem je:

 •          poskytovatel služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky, Heureka Group, a.s. (Heureka.cz)

Na vaši žádost vám poskytneme seznam všech našich současných příjemců (včetně zprostředkovatelů).

Vaše osobní údaje jsme povinni poskytnout také oprávněným orgánům veřejné moci v případě výkonu jejich zákonných pravomocí podle příslušných zvláštních zákonů (např. policejní vyšetřování, Úřad pro ochranu osobních údajů, soudy atd.), které však nemají postavení příjemců ve smyslu GDPR a zákona o ochraně osobních údajů.

6. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás (zejména při registraci nebo nákupu zboží). Dále osobní údaje také získáváme sledováním Vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv, nahráváním hovorů na call centru.

Poskytnutím osobních údajů prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné, a zavazujete se nahlásit jejich změnu nebo úpravu. Jestliže nám poskytnete osobní údaje třetích stran, budete odpovídat za jejich informování a obdržení jejich souhlasu. V případě, že nám tento souhlas bezodkladně nepředložíte, budou osobní údaje třetích stran okamžitě vymazané.

Pokud u nás nakoupíte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet dodatečné údaje o Vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy, přepravních partnerů, například údaj o číslu Vašeho účtu, úspěšném provedení platby, nebo doručení a převzetí zboží.

7. Předávání údajů mimo EU a EHP

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

8. Dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?

Ne, správce standardně neprovádí operace zpracování, které by vedly k profilování nebo k přijetí rozhodnutí s právními účinky nebo jiným podstatným dopadem na Vaši osobu založeného výhradně na plně automatizovaném zpracování vašich osobních údajů.

Abychom Vám však mohli poskytnout nabídku našeho zboží a služeb šitou na míru, analyzujeme vaše identifikační, kontaktní a objednávkové údaje a získáváme z nich další odvozené údaje, které k tomuto účelu používáme. Podle těchto údajů také rozdělujeme naše uživatele a zákazníky do různých skupin, přičemž každá skupina dostává svou specifickou nabídku.

9. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Níže bychom Vás rádi informovali o Vašich právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte.

9..1 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům a máte rovněž právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak (tedy osobní údaje jsou zpracovávány), máte právo získat přístup k těmto svým osobním údajům a k následujícím informacím:

a)      účely zpracování;

b)     kategorie dotčených osobních údajů;

c)      příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

d)     plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e)      existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f)      právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g)     veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů;

h)     skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro Vás.

V rámci práva na přístup k osobním údajům nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně. Za další kopie, tj. za druhou kopii a každou další, Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

9.2 Právo na opravu 

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

9.3 Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a)      osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b)     byl odvolán souhlas s poskytnutím osobním údajů (za předpokladu, že byl potřebný)

c)      vznesli jste námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

d)     osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e)      osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se k naší společnosti. 

f) jde o osobní údaje nezletilých osob, které byly získány bez souhlasu zákonného zástupce při využívání služeb informační společnosti

Dovolujeme si Vás však upozornit, že právo na výmaz se vždy neuplatní. Zejména se neuplatní tehdy, pokud je zpracování nezbytné:

a)      pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b)     pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje;

c)      pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

9.4 Právo na omezení zpracování

Máte právo v některých případech využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. Nikoliv však navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit v kterémkoli z těchto případů:

a)      pokud byste popírali přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

b)     zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c)      již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d)     pokud byste z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznesli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

9.5 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo námi jako jedním správcem správci druhému, bude-li to technicky proveditelné.

9.6 Právo vznést námitku

Máte právo vznést z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a které jsou správcem zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího odkladu; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

9.7 Právo podat stížnost

Mimo výše uvedené máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

9.8. Práva související s automatizovaným individuálním rozhodováním

Máte právo vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, které pro vás má právní nebo podobné závažné důsledky.

9.9 Právo na informace a jak uplatnit stížnost a jednotlivá práva u správce

Nejvhodnější způsob, jak získat informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů a jak lze uplatnit stížnost a jednotlivá práva u správce, je zaslání emailu na emailovou adresu info@darkyznetu.cz. Rovněž žádost můžete zaslat prostřednictvím datové schránky společnosti, případně v listinné podobě na adresu sídla společnosti. V takovém případě však musí být Vaše žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. Podáním stížnosti u správce není nijak dotčeno oprávnění podat stížnost u dozorového orgánu.

U každé žádosti doporučujeme co nejpodrobněji vysvětlit, jaké právo podle GDPR uplatňujete, jaké jsou Vaše identifikační údaje (pro ověření totožnosti) nebo jakých účelů a údajů se žádost týká. V případě příliš obecných požadavků musíme požádat o vysvětlení.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další měsíc. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás budeme informovat.

Pokud je vaše žádost zjevně nepřiměřená nebo se opakuje, jsme oprávněni účtovat přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů na poskytnutí této služby.

10. Uživatelé našich webových stránek mladší 16 let

Pokud je vám méně než 16 let, požádejte své rodiče nebo jiné zákonné zástupce o souhlas, než nám poskytnete jakékoli osobní údaje. Bez tohoto souhlasu nejste oprávněni nám své osobní údaje poskytnout.

11. Změna zásad

Informace, které vám musíme poskytnout v souvislosti se zpracováním osobních údajů, se mohou změnit nebo přestat být aktuální. Proto tento dokument pravidelně revidujeme a aktualizujeme.

V Táboře dne 1.6.2022 

Váš tým společnosti 4Leaders, s.r.o.